Uzdatnianie wody jest procesem, który ma na celu zmianę parametrów fizykochemicznych cieczy i przystosowanie ich do konkretnego przeznaczenia. W warunkach przemysłowych obecność różnych, pozornie bezpiecznych związków czy cząstek mechanicznych może całkowicie zmienić charakter procesu technologicznego. W warunkach domowych profesjonalne zmiękczacze wody obniżają koszty utrzymania gospodarstwa i pomagają tworzyć warunki higieniczne korzystniejsze dla zdrowia.

Jakie zadania pełni stacja uzdatniania wody?

Terminem, który definiuje rolę tego urządzenia, jest słowo „uzdatnianie”. Odnosi się ono do procesu, którego celem jest poprawa jakości i cech fizykochemicznych wody. Ponieważ jest ona niezbędna do życia, konieczne jest też doprowadzenie jej z pobliskiego dostępnego źródła, w którym woda może mieć specyficzny skład. Nie oznacza to jednak, że nie można poprawić jej parametrów i wyeliminować składników, które są niepożądane.

Domowa stacja uzdatniania wody zazwyczaj ma prostszą formę od stacji przemysłowej. Wynika to z mniej rygorystycznych wymogów dotyczących jakości wody, która ma być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych oraz składników, które warunkują jej twardość. Do tych ostatnich zaliczają się sole magnezu, wapnia żelaza i manganu, a także chlor. Za bardzo twardą wodę uznaje się taką, w której zawartość CaCO3 przekracza 550 mg/dm³.

Lejąca się woda z krany prosto do zlewu
Dzięki stacji zmiękczania i filtrom można pić wodę wprost z kranu

Zakres filtrowania domowych stacji uzdatniania

W warunkach domowych uzdatnianie wody często jest utożsamiane z jej zmiękczaniem. Jeśli medium jest pobierane z wodociągów miejskich, zazwyczaj jest już w znacznym stopniu oczyszczone mechanicznie, biologiczne i pozbawione szkodliwych związków. Nie oznacza to jednak, że nie ma w nim żadnych niepożądanych substancji czy cząsteczek stałych. Stacje domowe nie wymagają jednak oczyszczania z agresywnych związków chemicznych, a filtracja jest ukierunkowana na:

  • usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych (sedymentacja),
  • usuwanie soli wapnia i magnezu odpowiadających za twardość wody,
  • usuwanie metali ciężkich,
  • odkażanie biologiczne (jeśli woda pochodzi ze studni).

W pierwszym przypadku (sedymentacja) oczyszczanie przeprowadza się za pomocą filtrów sznurkowych. Ich montaż jest zalecany przed każdą stacją domową, bez względu na źródło pochodzenia wody. W drugim najlepsze efekty zapewniają filtry węglowe. Do pozostałych zanieczyszczeń stosuje się odmanganiacze, odżelaziacze czy inne wyspecjalizowane wkłady.

Filtry sznurkowe w oczyszczaniu sedymentacyjnym

O filtrach sznurkowych z pewnością nie można powiedzieć, że są alternatywą dla wkładów węglowych. Te dwa produkty odgrywają zupełnie inne role. Filtr sznurkowy bowiem odpowiada za oczyszczanie mechaniczne, czyli wychwytywanie z wody mikroskopijnych cząstek stałych. Wkład tego typu jest zbudowany z rdzenia, na którym jest nawinięty specjalny sznurek. Podczas opływania go przez wodę cząstki stałe są zaczepiane o chropowatą strukturę sznurka i zatrzymywane w filtrze.

Oczyszczanie mechaniczne zawsze jest pierwszym etapem cyklu, w jakim pracuje stacja uzdatniania wody. Dlatego wkład sznurkowy powinien się znaleźć jeszcze przez zmiękczaczem, w którym następuje wymiana jonowa.

 Filtry węglowe i ich zadania

Filtr węglowy, a właściwie filtr z wkładem węglowym, jest wypełniony węglem aktywowanym. Ma on postać granulatu o bardzo dużej chłonności i charakteryzuje się znaczną chropowatością powierzchni.  Jest materiałem adsorpcyjnym, co oznacza, że przyciąga mikroskopijne cząsteczki rozpuszczonych w wodzie związków, które zwykle odpowiadają za zmianę smaku i zapachu wody. Można więc powiedzieć, że filtry węglowe odpowiadają za oczyszczanie chemiczne. Ich montaż powinien być wykonany za urządzeniem, którego zadaniem jest profesjonalne zmiękczanie wody w drodze wymiany jonowej. Jest to oczyszczanie ostateczne, mające raczej charakter kosmetyczny.

Węgiel aktywowany

Oczywiste jest, że im więcej metod oczyszczania jest zaangażowanych w uzdatnianie wody, tym lepsze są jego efekty. Dobrze zaprojektowana i zbudowana stacja usuwa cząstki mechaniczne, biologiczne, związki chemiczne i substancje zapachowe. Dlatego połączenie wkładu węglowego, stacji zmiękczającej i wkładu sznurkowego w odpowiedniej kolejności jest optymalnym rozwiązaniem polecanym do każdego domu jednorodzinnego.