Instalacja wodna jest jednym z priorytetów przy budowie i wyposażaniu domu. Dostęp do wody jest ważny ze względu na to, że jest ona niezbędna zarówno do konsumpcji, jak i do higieny czy wielu innych codziennych czynności. W większości domów korzysta się z ogólnie dostępnego źródła, jakim są wodociągi miejskie lub własna studnia. Dlatego jakość i skład wody płynącej z kranu są różne, nie zawsze korzystne dla użytkowników.

Co to znaczy, że woda jest twarda?

Kiedy odkręcasz kran w kuchni czy łazience, wydaje Ci się, że płynie z niego idealnie czysta woda. W rzeczywistości zawsze jest ona mieszaniną zawieszonych w niej cząsteczek mechanicznych i biologicznych oraz roztworem rozpuszczonych związków chemicznych. Nie są one widoczne gołym okiem i nie są też szkodliwe dla zdrowia, jednak nie pozostają bez wpływu na jakość, smak czy właściwości fizykochemiczne wody. O ile w warunkach domowych można jeszcze przyzwyczaić się do używania takiej wody, w przemyśle często obecność jednego neutralnego związku wpływa na przebieg procesu technologicznego.

Twarda woda niszczy domowe urządzenia AGD i armaturę

Jednym z najprostszych sposobów klasyfikacji wody jest określenie jej twardości. W profesjonalnym ujęciu jest ona funkcją stężenia kationów magnezu (Mg2+), wapnia (Ca2+), żelaza (II) (Fe2+) i manganu (II) (Mn2+). Przeciętna twardość wody z kranu wynosi ok. 10°n. Natomiast zawartość soli wapnia w wodzie pitnej nie powinna wykraczać poza przedział 60–500 mg CaCO3/dm³. Przy zawartości 350–550 mg/ dm³ masz do czynienia z wodą średnio twardą, a przy wartości powyżej 550 mg/ dm³ – z bardzo twardą. W takiej sytuacji często są niezbędne profesjonalne zmiękczacze wody.

Różne filtry do wody pitnej

Stacja uzdatniania z by-passem sposobem na twardą wodę

Twarda woda nie jest uważana za dobrą, pomimo jej pozornej nieszkodliwości. Nie tylko zmienia smak kawy i herbaty, ale też zawarte w niej sole osadzają się w urządzeniach grzewczych, powodując ich niszczenie. W twardej wodzie trudniej rozpuszczają się detergenty, których trzeba używać więcej. Ponadto na ścianach i armaturze pozostają nieestetyczne osady. Korzystanie z takiej wody nie jest jednak przymusem. Wystarczy zainwestować w stację uzdatniania wody wyposażoną w by-pass.

To nowoczesne rozwiązanie nie tylko umożliwi odkamienianie wody. By-pass umożliwia szybkie i sprawne podłączenie stacji do instalacji. Można go też ustawić tak, aby z kranu płynęła wyłącznie woda z wodociągu, wyłącznie woda zmiękczona lub też wymieszana w odpowiednich proporcjach. Inwestując w stację z by-passem, to ty decydujesz, jak twardą wodę chcesz mieć w kranie.

Stacja Zmiękczania wody Eraqua ONE